Släckstyrningspanel och ventilationssystem

Spara liv med Fire mode

I händelse av brand går G120P automatiskt över till Fire mode, vilket säkerställer att systemet ignorerar alla externa fel och varningar. Målet är att upprätthålla övertryck i ventilationssystemet så länge som möjligt, så att utrymningsvägarna hålls fria från rök och dörrar kan öppnas utan problem.

Optimum interaction of ventilation system and fire control panel (infographic)