Lösningar för bilparkering

Car park solution with G120P variable speed drive

Programmerbara styrsystem (PLC) använder fritt programmerbara logiska funktionsblock vilka erbjuder enkla och flexibla lösningar för komplexa kontrolluppgifter, likt de som används i parkeringshus. Med de integrerade funktionerna, PID-regulator och omfattande I/O:s, kan parkeringsplatser delas upp i flera zoner för att övervaka kolmonoxidnivåer och ventilationssystem. Förutom sensorer, strömbrytare och audiovisuellt larm - behövs då inga externa ytterligare styrenheter.

Det är enkelt att välja olika driftlägen, till exempel:

  • Kontinuerlig ventilation via 7-dagars tidsprogram och övervakning av gränsvärdet för kolmonoxid under de tidsperioder som de parkeringsplatsen används.

  • Reducerad ventilation under de tidsperioder som parkeringsplatserna ine används. I detta fall aktiveras systemet endast om kolmonoxidnivån överskrider gränsvärdet.

  • Ventilationsläge med full ventilation vid fasta tider, oavsett aktuell kolmonoxidnivå.

  • Feldetektering av sensor, som larmar och slår på ventilationen om sensorn ger lägre kolmonoxidvärden än vad som förväntas vid normal drift.

G120P är idealisk för applikationer med särskilda krav, såsom parkeringsplatser.