DMS8000 – högsta säkerhet med intelligent hantering av farliga händelser

DMS8000 visuellt

Med det överordnade systemet DMS8000 kan man från en enda punkt övervaka och hantera säkerheten för personer och anläggningar. Ett kraftfullt system som möjliggör centraliserad larmhantering och övervakning.

DMS8000-familjen erbjuder ett komplett sortiment av produkter för säkerhetshantering:

  • MM8000-station för hantering av farliga händelser

  • MK8000 OPC-server

  • NK8000-nätverkslösning


En specialist för alla möjliga områden

DMS8000 med sin centrala övervakningsstation MM8000 integrerar enkelt undersystem från Siemens eller från externa leverantörer via standardgränssnitt som OPC, BACnet™ eller Modbus:

DMS8000 systemgrafik

DMS8000 har konstruerats för att centralt hantera, övervaka och styra dessa olika säkerhets- och säkerhetsrelaterade system.

Fördelar

  • Sofistikerad övervakningsstation med decennier av expertis i ryggen

  • Centraliserad larmhantering och övervakning

  • Mycket bra guidning vid hantering av händelser

  • Hög konfigurationsflexibilitet för stöd av den säkerhet och säkerhetsstrategi som krävs

  • Öppen arkitektur och skalbarhet från små till stora system

  • Framtidssäker och säker investering om kraven skulle ändras