DMS8000 – produkter för integration av säkerhetsapplikationer

MM8000-operatörsstation för larmövervakning

MM8000-operatörsstation för larmövervakning

Den kraftfulla larmövervakningsstationen för säkerhetspersonal. MM8000 erbjuder flera olika funktioner som gör det möjligt för varje system att skräddarsys utifrån kundens individuella behov. Bland de många egenskaperna kan följande särskilt nämnas:

 • Specialutformat användargränssnitt med en välstrukturerad display

 • Översiktsfält som ger en snabb översikt över systemstatus

 • Händelselista som är sorterad efter prioritet

 • Anläggningsöversikt som visar alla tekniska installationer i objektträd och grafiska kartor/ritningar

 • Bekväma navigeringsmöjligheter

 • Tydlig översikt när larmtillstånd förs vidare till högre nivåer

 • Kraftfullt kommandoutfärdande när kommandon förs vidare till alla noder nedan

 • Geografiskt träd som grupperar objekt för olika discipliner på ett logiskt sätt

 • Flexibel konfigurering av behörigheter för olika användargrupper


MK8000 OPC-server

MK8000 OPC-server

MK8000 är en programvara som integrerar brand- och säkerhetsundersystem från Siemens med andra övervakningssystem. Det stödjer standarden OPC (OLE for Process Control), en specifikation eller uppsättning skriftliga regler och procedurer som gör att flera program – eller applikationer – kan kommunicera med varandra.

 • Standardiserade öppna gränssnitt till många typer av brand- och säkerhetsundersystem från Siemens

 • Samverkan med system från Siemens och med system från tredje part

 • Klientapplikationer med fullständig tillgång till anläggningen kan skrivas få kunskaper om industrinätverket

 • Kostnadseffektiv lösning då den enkelt kan integreras

 • Ett enda standardiserat gränssnitt

 • Flexibel och modulär programvaruarkitektur som ger utrymme för alla lösningar från enkel enstationskonfigurering till en komplex, distribuerad konfigurering


NK8000-nätverkslösning

NK8000-nätverkslösning

NK8000 är nätverkslösningen för att ansluta olika säkerhetsenheter till DMS8000-operatörsstationsprodukterna. Undersystemen är anslutna via NK8000 Ethernet-portarna till nätverket. NK8000 är baserad på LAN-standarder, TCP/IP, Ethernet och BACnet/IP.

Produktfamiljen NK8000 inkluderar:

 • NK8222 Ethernet-port – kostnadsoptimerad för  ett undersystem

 • NK8223 Ethernet-port – erbjuder upp till 4 seriella linjer och 1 LON-buss

 • NK8225 Ethernet-port – med BACnet-gateway, upp till 4 seriella linjer och 1 LON-buss