DMS8000 – fullt skalbar och öppen för framtiden

Den öppna arkitekturen och skalbarheten hos systemet för hantering av farliga händelser, DMS8000, möjliggör fullständig integration av undersystem samt konstruktion av små till stora applikationer.

Liten applikation

En lokal konfigurering för en liten applikation, t.ex. en enda byggnad
Lösningen för små applikationer är en enda arbetsstation som innehåller alla mjukvarunivåer från klient till server och kommunikation.

Medelstor applikation

En LAN-konfigurering för en medelstor applikation, t.ex. ett campus
För medelstora applikationer kan en klient/serverarkitektur implementeras: arbetstationer för flera operatörer kan anslutas via Ethernet (LAN) till en central server.

Stor applikation

En WAN-konfigurering för en stor applikation, t.ex. ett företag med filialer i olika städer.
En distribuerad klient/serverarkitektur är perfekt för stora applikationer med flera driftansvarsområden: En serverstation tillhandahåller kommunikations- och bakgrundsfunktioner till en eller flera klientarbetstationer i ett nätverk anslutna via WAN. Eftersom servern samordnar alla aktiviteter kan flera operatörer smidigt samarbeta på samma anläggning. Byggnaderna måste inte heller ligga geografiskt nära, utan kan ligga långt ifrån varandra – till och med i olika städer. För ökad tillförlitlighet kan nätverksanslutningar förstärkas med modemanslutningar.

Redundanta system

DMS8000 med en dubbelserverarkitektur: en redundant lösning som matchar de mest krävande feltoleranskraven.

Baserad på öppna standarder

Vare sig hårdvara eller mjukvara bygger den öppna arkitekturen hos DMS8000 på de senaste standarderna: standardhårdvara, Microsoft Windows Vista, MS-SQL-serverdatabaser, OPC, BACnet, TCP/IP-nätverk och konstruktionsformatet AutoCAD. Eftersom det är ett öppet system kan undersystem från tredje part integreras kostnadseffektivt via en generisk OPC-klient.

Utbyggbart för att uppfylla alla behov

DMS8000-systemet kan enkelt byggas ut: ytterligare operatörsstationer eller undersystem kan läggas till när så krävs. När behoven eller kraven förändras kan DMS8000 enkelt anpassas och förändras.