Röstlarmsystem E100 perfekt integrerad i ett brandsäkerhetssystem

E100 är ett kommunikationssystem för personsäkerhet som är utformat för att ge snabb evakuering från lokalerna på ett snabbt och ordnat sätt.

Översikt E100-systemet (grafik)
Klicka för att förstora

Fig.: Översikt E100-systemet