Stegvis evakuering – för optimal användning av utrymningsvägar

E100 ger möjlighet till automatisk stegvis evakuering som skräddarsys efter din fastighet. Den är baserad på den fritt programmerbara styrlogiken och digitala signalbehandlingen i E100, vilket gör att det samtidigt går att skicka olika signaler och meddelanden till olika delar av fastigheten.

Människor i den omedelbara riskzonen uppmanas att lämna fastigheten först genom att följa de utmärkta utrymningsvägarna. Intilliggande zoner evakueras sedan steg för steg tills alla människor i de farliga områdena är i säkerhet. Detta gör att utrymningsvägarna inte blir överfulla, något som i kombination med lugnande meddelanden förhindrar panik.

E100 stegvis evakuering infografik
Klicka för att se animationen om stegvis evakuering.

Där branden uppstått: 
De mest riskutsatta personerna är de i närheten av platsen där branden uppstått

Ej kritiska områden: Personer utan omedelbar risk kommer att blockera utrymningsvägarna för dem i omedelbar fara.

Ytterligare evakuering: Ytterligare våningsplan evakueras efter en förinställd tid.

Evakueringsmeddelande:  
"En eldsvåda har rapporterats i byggnaden. Lämna fastigheten omedelbart."

Larmmeddelande: 
"En eldsvåda har rapporterats i byggnaden. Vänta på ytterligare information."