Siemens var bland de första att erbjuda släcklösningar för 100 år sedan

Så långt tillbaka som för hundra år sedan installerade Siemens ett av de första automatiserade koldioxidbaserade släcksystemen. Det grundläggande konceptet bakom fasta släcksystem är fortfarande tillämpbart idag: branddetektering och släckteknik hänger samman. Dessa tekniker har kontinuerligt utvecklats och Siemens har fortfarande en ledande marknadsposition.

1910 introducerade Siemens & Halske AG för första gången ett släcksystem som var långt före sin tid och satte en standard som gäller än idag: användning av koldioxid (CO₂) som släckmedel – istället för vatten – i kombination med tillförlitlig branddetekteringsteknik. Koldioxid släcker bränder effektivt genom att tränga undan syret (stabilisering), lämnar inga rester och har dåliga elektriska ledningsegenskaper. Därför skadar koldioxid inte maskiner och system. Ur dagens perspektiv är det mycket lättare att inse hur banbrytande den tidens automatiserade koldioxidbaserade system var. Dagens Sinorix-släcksystem fungerar med naturliga eller kemiska släckmedel, gas/vatten-kombinationer eller lösningar med vattenånga. När det gäller stabila gaser valde man mellan kväve (N₂), argon (Ar) eller koldioxid (CO₂). På samma sätt som tidigare genomförs släckningen genom att syrekoncentrationen i luften minskas. Därmed valde Siemens en släckprocess för hundra år sedan som fortfarande idag uppfyller standarderna för brandsäkerhetsteknik.