Senaste tekniska rön

Senaste tekniska rön: Potentiella problem med datorhårddiskar när brandsläckningssystem löser ut

2009 uppstod rykten inom brandsäkerhetsbranschen att datorhårddiskar kunde få problem när brandsläckningssystem löser ut. Siemens är världsledande inom brandsäkerhet och har många olika släckningssystem i sitt sortiment och är mycket intresserade av denna fråga. Dokumentet (se "Rapport (White Paper)" i pdf-format) beskriver nuvarande kunskap hos Siemens experter, som bygger på tester såväl som på diskussioner med kunder, externa specialister och certifieringsorgan. Utredningarna är inte färdiga vid denna tidpunkt. Därför har detta dokument begränsad giltighetstid. Om arbetsgruppen blir övertygade om att det finns nya och relevanta fakta som kan publiceras, kommer en uppdaterad version av detta dokument att finnas här. Annars kommer giltighetstiden för dokumentet att förlängas.

Rapporter om testutlösningar utan problem beskriver normalläget för alla torra släckningssystem idag. Effekterna på hårddiskar har bara noterats i mycket sällsynta fall. Det normala för alla leverantörer, återförsäljare och all systemteknik är att det inte finns några problem. Problem är undantag, inte det normala. Vi publicerar den här rapporten eftersom det finns mycket missvisande information på marknaden när det gäller den här frågan.