Sinorix släckningstjänster gör att du kan känna dig trygg

Släckningslösningen Sinorix består av en omfattande tjänsteportfölj: Vi stödjer dig från riskbedömning, applikationssupport, systemkonstruktion, installation och idrifttagande till underhåll och modernisering. Detta inkluderar t.ex. även Sinorix Door-Fan-Test, som testar en översvämningszon för att se om det finns läckor och på så sätt visar på systemets släckningseffektivitet.

Sinorix Door-Fan-Test – enkel, snabb och tillförlitlig testning av rummets täthet

Släckningssystem släcker en brand snabbt och tillförlitligt om den nödvändiga släckningskoncentrationen kan byggas upp snabbt och upprätthållas i minst 10 minuter. För att detta ska vara möjligt måste de rum som ska skyddas vara tillräckligt lufttäta. Och för att säkerställa att så är fallet har rumtäthetsmätningar med hjälp av Door-Fan-Test rekommenderats internationellt under många år. Vissa landsspecifika standarder kräver till och med att dessa mätningar upprepas regelbundet. Sinorix Door-Fan-Test från Siemens erbjuder en enkel, kostnadseffektiv och miljövänlig metod för att mäta rummets täthet – och kan även användas för att när som helst direkt hitta läckor.