Om Sinorix 1230

Lösning som bygger på det miljövänliga släckmedlet 3M™ Novec™ Fire Protection Fluid med 42-barteknik som ger högsta släckningskapacitet och tekniska flexibilitet.

Sammanfattning

  • Integrerad lösning från en leverantör, från riskbedömning till underhåll

  • Optimalt skydd för elektrisk och elektronisk utrustning

  • Snabb, säker och miljövänlig

  • Högsta släckningskapacitet och tekniska flexibilitet

  • Godkända system (VdS, CNPP)