Släckmedelöversikt Sinorix 1230

3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid

Den innovativa vätskan Novec 1230 är icke-frätande och icke-ledande, vilket betyder att den inte skadar dyrbar utrustning som exempelvis känslig elektronik. Den är också ofarlig för människors hälsa och för miljön. Vätskan Novec 1230 släpper inte ut något ozon, har kort atmosfärisk livstid på 3 till 5 dagar och den globala uppvärmningspotentialen är 1, vilket undantar den från restriktioner för så kallade växthusgaser i Kyoto-protokollet. Detta gör vätskan Novec 1230 till en innovativ, ren och framtidssäker lösning.

Släckmedlet Sinorix 1230

Dess låga akuta toxicitet kombinerad med lågt utformade koncentrationer ger vätskan Novec 1230 den bredaste säkerhetsmarginalen jämfört med halogenkolväten, CO₂ eller inerta gasblandningar. Detta gör vätskan Novec 1230 perfekt för utrymmen där människor vanligtvis eller ibland vistas.

Eftersom släckmedlet varken är giftigt, antändligt eller explosivt finns inga transportrestriktioner: Vätskan Novec 1230 kan transporteras tryckfritt med fartyg, flyg eller lastbil i obegränsade mängder.