Användningsområden och referenser Sinorix 1230

Typiska användningsområden

  • IT- och serverrum

  • Telekomsystem

  • Elcentraler

  • Kabelkanaler

  • Lager

  • Lagring för brännbara vätskor

  • Militära depåer

  • Renrum


Referens ─ Pappas Group Headquarters, Salzburg, Österrike

Pappas Group Headquarters, Salzburg, Österrike

Tillförlitlig släcklösning med den senaste generationen av släckmedel skyddar IT-rum på nytt högkvarter för väletablerat företag inom bilhandel och bilservice.