Systemöversikt – Sinorix 1230

SinorixTM 1230 är en innovativ lösning som minskar risken för brandskada i kritiska applikationer och känslig utrustning. Vid en korrekt systemdesign koncentreras släckmedlet 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid så att tillräckligt med värme absorberas för att förändra brandens balans. Kyleffekten stöds av syreminskningen i lågorna tack vare den volymetriska expansionen av molekyler. Sinorix 1230-systemets höga effektivitet gör det möjligt att använda en låg släckkoncentration. Det innebär att man bara behöver lagra en relativt liten mängd av släckmedlet för att skydda rummen på ett säkert sätt. Dessutom säkerställer det lägsta tryckkoncept på 10 bar i munstycket som Siemens använder snabb och fullständig förångning av Novec 1230-vätskan, vilket minimerar släcktiderna.

En kompakt systemutformning är möjlig, eftersom Sinorix 1230 arbetar med Novec 1230-vätskan som erbjuder den lägsta koncentrationen av alla släckmedel som används idag. Färre cylindrar och mindre utrymme behövs för installation och lagring, eftersom släckmedlet Novec 1230 lagras i cylindrar trycksatta med 42-bars kväve.

Systemöversikt Sinorix 1230

Förklaring:

 1. Branddetektering och släckstyrcentral

 2. Branddetektor

 3. Röksugsdetektor

 4. Kombinerat ljud/ljus

 5. Larmljud

 6. Elektriskt manuellt ställdon för släcksystem

 7. Nödstoppsknapp för släcksystem

 8. Varningsdisplay

 9. Släckmedelcylindrar med Novec 1230-vätska

 10. Rörledningar med munstycken

 11. Övertrycksklaff

Siemens högtrycksteknik ger större konstruktionsflexibilitet och gör att ett större och mer komplext rörledningsnät kan förverkligas jämfört med lågtryckssystem.

Särskild programvara beräknar exakt den perfekta utformningen av rörledningsnätet så att du kan få en optimal lösning som är skräddarsydd efter dina individuella behov. Sinorix 1230-system kan enkelt anpassas till befintliga system med få förändringar.

Teknisk översikt

Sinorix 1230 släcklösning

System

42-barsteknik med munstyckstryck på 10 bar

Applikation

Lika effektiv för brandklass A och B

Godkännanden/standarder

– Systemgodkännanden: VdS, CNPP
– Systemstandarder: ISO 14520-1, EN 15004, EN 12094
– Programvara: VdS
– Medel: VdS, LPCB, FM-UL, APSAD, NFPA 2001, ISO 14520-5
Positivt testad, betygsatt och godkänd av olika internationella organisationer (Gelsenkirchen Hygiene Institut, U.S. Environmental Protection Agency, etc.)

Släckmedel

3M™ Novec™ 1230 brandskyddsvätska

Medlets egenskaper

Flytande vid atmosfäriskt tryck, färglös, luktlös

Miljölagstiftning

– Inte begränsad av F-Gas Regulation
– Omfattas inte av Kyoto-protokollet

GWP (global warming potential)

1

ALT (atmosfärisk livslängd)

3–5 dagar

NOAEL (no observable adverseeffect level)

10%

ODP (ozone depletion potential)

0