Om Sinorix CDT

Släcklösning baserad på Constant Discharge Technology: Innovation som baseras på släckning med kväve för att ge konstant gasuttömning som minskar övertrycksklaffarna med upp till 70 %.

Sammanfattning

  • Skräddarsydd lösning från en leverantör, från riskbedömning till underhåll

  • Ventilteknik patenterad av Siemens och godkänd av VdS

  • Minskning av övertrycksklaffar med upp till 70 %

  • Lägre hårdvarukostnader

  • Miljövänligt och säkert för människor – tack vare att kväve används

  • Först och idag endast VdS-godkända system med konstant gasuttömning