Släckmedelöversikt Sinorix CDT

Sinorix CDT använder kväve, en ren, naturlig gas som är färglös och luktfri. Kväve är i egenskap av naturligt medel miljövänligt och efterlämnar inga rester eller produkter som måste brytas ner. Dessutom finns kväve överallt, vilket underlättar påfyllning samt gör den billigare och snabbare jämfört med metoder som använder blandade gaser.