Användningsområden och referenser Sinorix CDT

Typiska användningsområden

  • Telekommunikationssystem

  • Datorrum

  • Kabelkanaler

  • Elcentraler

  • Konstgallerier och museer

  • Arkiv

  • Militärförråd