Systemöversikt Sinorix CDT

Sinorix CDT-teknik säkerställer ett konstant tryck begränsat till maximalt 60 bar vid ventilens utlopp. Gasen släpps därför ut i en konstant hastighet under hela flödestiden. Detta eliminerar trycktoppen i början av släckprocessen. Tack vare det konstanta flödet kan rörledningsnätet dimensioneras mindre jämfört med konventionella släckningssystem och övertrycksklaffarna kan minskas med upp till 70 procent. Därför är Sinorix CDT särskilt lämpat för interna rum, där stora övertrycksklaffar är svåra att förverkliga på grund av strukturella förhållanden. Det minimerar den tid och insats som krävs för installation på plats. För att beräkna storleken på övertrycksklaffarna testas rummets täthet med hjälp av ett Door-Fan-Test och resultatet förs in i programvaruverktyget tillsammans med övriga data.

Med Sinorix CDT håller de minimerade övertrycksklaffarna och de minskade rörledningsdiametern nere material- och installationskostnaderna.

Systemöversikt Sinorix CDT