AlgoRex®-branddetektorer och släckstyrningspaneler

AlgoRex®-släckstyrningspaneler

AlgoRex omfattande släckstyrningspaneler med följande egenskaper:

 • Tillåter stor flexibilitet när det gäller systemkonfiguration: upp till 16 ”stationer” i olika kombinationer.

 • Sektoröverlappande betjäning och styrning möjlig.

 • Ojämförliga egenskaper i nödsituationer (nödsituationsdrift, redundant buss).

 • Stora, komplexa system möjliga.


AlgoRex®-branddetektorer

Översikt branddetektorer

AlgoRex-detekteringsalgoritmer skiljer alltid mellan verkliga bränder och bedrägliga fenomen och går betydlig längre än kraven för de sex EN-standardtestbränderna. Gemensamma egenskaper:

 • miljövänliga val av material

 • modern design

 • lång livslängd

 • hög resistens mot elektromagnetisk störning, fukt, korrosion och smuts

Det finns tre olika AlgoRex-detektortekniker.

Kollektiv teknik

Kollektiva detektorer är perfekta för raka applikationer och situationer med låg brandrisk. Rök- och värmedetektorer som använder teknik för detektering inom standardgränser är tillförlitliga och har en beprövad konstruktion.

Egenskaper hos den kollektiva detektorserien:

 • hög grad av tillförlitlighet tack vare optoelektroniskt givar system av hög kvalitet

AlgoRex kollektivt system (grafik)
Fig.: AlgoRex kollektivt system

adress+-teknik med detekteringsalgoritmer

adress+-detektorer med detekteringsalgoritmer är perfekta för applikationer med måttlig risk för bedrägliga fenomen. Addresserbara rök- och värmedetektorer med intelligent signalbedömning i flera steg. Centralt vald, detektorspecifik känslighetsinställning, larmverifiering och sammankoppling av flera detektorer gör adress+-detektorer tillförlitliga och felsäkra.

Egenskaper hos adress+-detektorserien:

 • högsta tillförlitlighet tack vare optoelektroniskt givarsystem av hög kvalitet

 • förprogrammerade detekteringsalgoritmer

 • signalbearbetning på detektor- och bearbetningscenternivå ger överlägsen tillförlitlighet

AlgoRex AnalogPLUS-system (grafik)
Fig.: AlgoRex adress+-system

Interaktiv teknik, applikationsspecifika algoritmer

Interaktiva AlgoRex-detektorer används när krävande situationer och hög brandrisk kräver pålitliga larm och detektering. Med andra ord: aldrig mer några falsklarm.

AlgoLogic, bedömnings- och beslutsfattandelogiken som är baserad på programmerbara applikationsalgoritmer, i kombination med interaktiv signalbearbetning, ger en tillförlitlig detektering och eliminering av felindikering i våra interaktiva AlgoRex-detektorer.

Egenskaper hos den interaktiva detektorserien:

 • optoelektroniska givarsystem säkerställer överlägsen tillförlitlighet

 • detektor-processor-lagrad, applikationsspecifika algoritmer

 • automatisk självtestning, inbyggda diagnosalgoritmer

 • omatchad immunitet mot felindikering och situationsberoende faktorer

AlgoRex interaktivt system (grafik)
Fig.: AlgoRex interaktivt system