Systemöversikt AlgoRex®

Planerare och installationsentreprenörer anser att T-grenrör i detektorledningen och den systembaserade flexibiliteten är ett övertygande argument. Den fria anordningen av detektornätverket bidrar till att minska kostnaderna för ledningar och installationer.

AlgoRex-system (grafik)
Fig.: System med detektorer på detektionsnivå, brandpaneler på utvärderingsnivå och en kontrollnivå, t.ex. med ett system för hantering av farliga händelser.