Sinteso™ brandlarmsystem

Siemens kompetens och teknik skyddar människor, miljö och egendom.

Människan har ett mycket tveeggat förhållande till elden. Elden förknippas med värme, trygghet och föda. Men den står också för brand, skador och förluster. Elden kan snabbt och urskillningslöst förinta människor och allt annat av värde i en byggnad. För Siemens är detta skäl nog att ge brandlarmsystemet högsta prioritet. Oavsett om det handlar om ett shoppingcenter, en flygplats, ett laboratorium, konstmuseum, hotellrum eller en industribyggnad. Med våra brandlarmsystem, som är speciellt anpassade till olika risknivåer, skyddar vi både människor, miljö och egendom mot brand. Värdet och säkerheten ökar för både ägaren och nyttjaren av byggnaden.

Med Sinteso erbjuder vi dig:

  • Ett integrerat system som skyddar dina investeringar

  • Ett system som bygger på den senaste teknikplattformen för alla funktioner i alla typer av byggnader.

Sinteso - Ett system som belönats

Sinteso™ har fått utmärkelsen "2010 European Fire Detection Equipment Market Product Line Award". Frost & Sullivans marknadsanalytiker har identifierat Sinteso brandlarmsystem som gott exempel tack vare sitt unika erbjudande: Siemens erbjuder sina kunder en äkta larmgaranti, inklusive ekonomisk kompensation i händelse av onödig utryckning. "Detta löfte ger Siemens en oöverträffad konkurrensfördel på en marknad med många aktörer, där produktdifferentiering är den största utmaningen för att bemöta konkurrenterna", förklarade Hammam Ahmed, forskningsanalytiker för miljö- och byggnadsteknik vid Frost & Sullivan.

Fördelar

  • Optimalt detektorprogram för brand-, rök- och värmedetektering

  • Lösningar och service för olika applikationer, oavsett om de är små eller stora, enkla eller komplicerade

  • Enkelt att anpassa till ändrade behov

  • Styrning, övervakning och manövrering av hela anläggningen