Applikationer och referenser

Sinteso – användningsområden

Siemens har den perfekta lösningen oavsett användningsområde:

  • från enkelt till komplext

  • från små till mycket stora tillämpningar

  • från rena till medeltuffa eller tuffa miljöer


Exempel:

Sinteso tillämpningar

Tuffa miljöer, exempelvis inom industrin, med vanligt förekommande störande fenomen som damm, ånga eller svetsångor.

Medeltuffa miljöer, t.ex. kontorsbyggnader och köpcentra, med genomsnittlig risk för människor och tillfälliga störande fenomen.

Rena miljöer, t.ex. serverrum eller patientrum, där människor och data är främsta prioritet.


Sinteso referenser

Exempel:

Sinteso referenser

Mövenpick Hotel i Frankfurt (Tyskland) Sinteso brandlarmsystem med 1200 Sinteso branddetektorer.

Kunsthistorisches Museum i Wien (Österrike)
Sinteso brandskyddssystem med linjära rök-, punkttyp-rök-, brand- och radiodetektorer.

Sommer Antriebs- and Funktechnik GmbH (Tyskland)
Två FC2040-paneler, 127 S-LINE-detektorer och sex punkter för manuellt anrop.