ASA-teknik – en innovation som sätter en ny standard

Sofistikerade tillämpningar kräver unik teknik – det gäller även branddetektering. Den speciella signalanalysprocess som används i branddetektorerna S-LINE är mycket tillförlitlig i att förhindra falsklarm som orsakas av missvisande fenomen i ett utrymme, t.ex. avgaser, industridamm eller ånga.

ASA-teknik grafik
Klicka för att se animationen.

  1. Signalerna (1) som registreras av givaren omvandlas till matematiska komponenter med hjälp av algoritmer och jämförs med förprogrammerade värden. Genom val av en uppsättning ASA-parametrar kan algoritmerna påverkas – och branddetektorn kan ställas in efter förväntade lokala faktorer i omgivningen och enskilda risker. Optimal parameteruppsättning väljs genom att hänsyn tas till enskilda risker och aktuell omgivning.

  2. Tolkning av situationen (2) i realtid gör att den valda ASA-parameteruppsättningen anpassas dynamiskt (3).

  3. Det flyttar automatiskt det optimala användningsområdet för detektorn. Detektorn blir på så sätt känsligare i händelse av brand – och kraftfullare när det gäller missvisande fenomen. Resultatet är unik branddetektering, oöverträffad när det gäller att hantera missvisande fenomen på ett tillförlitligt sätt (4).