Sinteso C-LINE-branddetektorer

C-LINE-branddetektorer för standardapplikationer

Sinteso C-LINE-branddetektorer

Sinteso C-LINE brand-, flam- och värmedetektorer är förstavalet för investerare, planerare och operatörer i normala miljöförhållanden där endast tillfälliga bedrägliga fenomen uppstår.

C-LINE-branddetektorerna erbjuder mycket hög säkerhet baserat på de nyutvecklade detekteringsalgoritmerna (DA). Innan ett larm aktiveras omvandlas de signaler som registrerats av givaren (t.ex. rökdensitet, temperatur eller båda samtidigt) till matematiska gradienter (intensitet, ökningstakt och fluktuation) och analyseras med hjälp av detekteringsalgoritmer.

Anpassningsbart skydd i alla miljöer

Tre användningsområden

C-LINE-branddetektorer är lämpliga att använda i hotellrum

... i museer ...

... eller i köpcentrum.


C-LINE-branddetektorer

Produkt, kataloglänk

Beskrivning 

Givare

DA branddetektor FDOOT221

- Detekterar optiska och termiska signaler separat och kombinerar dem i sitt nätverk
- Lämpligt för detektering av pyrande bränder och öppen eld i fasta och flytande ämnen

- 2 givare, optisk framåt- och bakåtspridning
- 2 värmegivare

DA bredspektrums rökdetektor FDO221

- Särskilt utformad för detektering av pyrande bränder och rökbildande öppen eld

- 1 givare, optisk framåtspridning