Branddetektorer – Sinteso S-LINE

S-LINE-detektorer för avancerade applikationer

De intelligenta S-LINE-detektorerna är de mest avancerade när det gäller snabb respons och tolerans för falsklarm. Med hjälp av Siemens innovativa ASA -teknik™ erbjuder de exceptionell detektionsrespons på ett stort antal brandtyper. Den särskilda signalanalysprocessen som används i S-LINE-branddetektorerna är mycket tillförlitlig vad gäller att förebygga falsklarm som beror på bedrägliga fenomen, t.ex.:

  • Maskinavgaser

  • Industridamm

  • Ånga


Sinteso-multisensor-neurala-branddetektorer

Anpassningsbart skydd i alla miljöer

Anpassningsbart skydd i alla miljöer (grafik)

Tuffa miljöer –
exempelvis inom industrin, med vanligt förekommande bedrägliga miljöfenomen som damm, ånga eller svetsångor.

Medeltuffa miljöer – t.ex. kontorsbyggnader och köpcentrum, med genomsnittlig risk för människor och tillfälligt missvisande miljöfenomen.

Rena miljöer – t.ex. serverrum eller patientrum, där människor och data är främsta prioritet.


S-LINE-detektorer

Produkt, kataloglänk

Beskrivning

Givare

ASA branddetektor FDOOTC241

- Detekteringsegenskaperna är desamma som hos FDOOT241-9, men har även tidigaste möjliga upptäckt av bränder som genererar kolmonoxid
- Högsta immunitet med högsta känslighet

- 2 optiska
- 2 värme
- 1 kolmonoxid

ASA branddetektor FDOOT241-9

Tidig upptäckt av brandlågor på fasta och flytande material och av pyrande bränder
- En simultan analys av rökens densitet och temperatur i kombination med signalbedömning med ASA -teknik ökar skyddet mot missvisande fenomen som damm och ånga

- 2 optiska
- 2 värme

ASA värmedetektor FDT241

- Upptäcker bränder som ger en tydlig temperaturökning
- Värmedetektorn mäter omgivningstemperaturen och temperaturen inuti detektorns hölje så att man direkt kan upptäcka en temperaturökning
- 2 redundanta temperaturgivare och kan användas som antingen en differentialvärmedetektor eller som en maximalvärmedetektor

2 värme

FDF241-9 flamdetektor

- Upptäcker bränder i alla material som innehåller kol genom detektering av IR-strålning

- När kraven är mycket höga (inomhus och utomhus)

3 infraröda givare

FDL241-9 linjär rökdetektor

Tidig upptäckt av rök, t ex i:
- Lager
- Hallar med komplexa takstrukturer
- Fabrikshallar

Givare och mottagare i 1 hölje