Sinteso apparatskåp – tydligt koncept, effektiv drift

Enkel betjäning – snabb och enkel åtkomst till alla funktioner

Farliga situationer är stressiga situationer. De kräver snabba och korrekta åtgärder för att rädda liv. Därför måste säkerhetsteknologi vara enkel att förstå och intuitiv att sköta. Det är viktigt att släckstyrningspaneler visar den information som behövs på ett tydligt sätt.

Sammanfattning

 • Standardiserat driftkoncept för alla styrsystem, brandkretsar och golv-repeater-plintar

 • Menystyrd, logisk betjäning

 • Interaktiva, dialogbaserade procedurer

 • Enkel, säker och stressfri drift vid ett eventuellt larm

 • Standby-funktionalitet för kompletterande säkerhet

 • Flera larmkoncept för stora applikationer med olika användare

 • Olika behörigheter för olika användarprofiler

 • Omfattande överblick när som helst och var som helst – tack vare fjärråtkomst och SintesoView


 1. Textdisplay med bakgrundsbelysning (LCD-display med åtta rader på 40 tecken) med detaljerad information i klartext om alla händelser som inträffar (händelsetyp, händelseplats, beskrivning av åtgärder, driftstatus, etc.). Dessutom visar den operatörsinstruktioner i larmsituationer och är enkel att betjäna med hjälp av snabbknappar och navigeringsknapp

 2. Larmdisplay, lyser rött om ett larm tas emot

 3. Fyra programmerbara lysdioder och olika displayer

 4. Snabbknappar för direkt betjäning beroende på status

 5. Två betjäningsknappar med lysdioder, individuellt programmerbara

 6. Knappar för ”tysta summer”, ”kvittering” och ”återställning”

 7. Knapp för att bläddra bland larmmeddelandena

 8. Navigerings- och menyknapp för LCD

 9. Knappsats för numeriska och alfanumeriska inmatningar, t.ex. lösenord, kundtext, etc.

 10. Funktionsknappar för larmorganisation

 11. Display för meddelanden

 12. Extra knappstyrd brytare för operatörsåtkomst

 13. Extra händelseskrivare för loggning