Centralenheter som kan arbeta i nätverk

Sinteso centralenheter FC2020

Sinteso centralenheter FC2020

FC2020 – centralenheten för småskaliga tillämpningar

FC2020 brandlarmcentral är extremt liten och kompakt och är helt nätverksanpassad för Ethernet. Upp till 252 FDnet-enheter, t.ex. branddetektorer, larm eller våningstablåer kan anslutas. De kan distribueras på upp till fyra FDnet kretsar eller åtta grenar. Via FCnet kan FC2020 också arbeta i nätverk med Sinteso™ centralenheter som har samma eller kraftfullare utförande. FC2020 är särskilt lämplig för följande användningsområden:

 • Små hotell

 • Verkstäder

 • Bank- och postkontor

 • Museer

 • Småindustrier

 • Äldreboenden och vårdhem

 • S

 • kolor

Gemensamma egenskaper:

 • 2 kretsar för upp till 252 adresser

 • Skåpmått (B x H x D): 430 x 398 x 160 mm

Produkt, kataloglänk


Beskrivning, består av


Strömförsörjning

Batterikapacitet


FC2020-AZ

- standardhölje

70 W

2 x 12 Ah

FC2020-EZ

- standardhölje

- 24 lysdiodgrupper

70 W

2 x 12 Ah

FC2020-AA

- komforthölje

150 W

2 x 26 Ah

FC2020-AE

- komforthölje

- 48 lysdiodgrupper

150 W

2 x 26 Ah


Sinteso centralenhet FC2040

Sinteso centralenhet FC2040

FC2040 – centralenheten för medelstora tillämpningar

FC2040 brandlarmcentral är rätt val för medelstora tillämpningar. Den stöder upp till 504 FDnet-enheter som kan anslutas på upp till 8 FDnet-kretsar eller 16 grenar. Detta är en bra grund för att skydda medelstora byggnader. Eftersom FC2040 kan anslutas till nätverk kan den också användas för övervakning av omfattande byggnadskomplex. Några exempel på praktiska tillämpningar:

 • Medelstora industrier

 • Kontors- och administrationsbyggnader

 • Köpcenter

 • Medelstora sjukhus

 • Hotellkomplex

 • Universitetsområden

Gemensamma egenskaper:

 • 4 kretsar för upp till 504 adresser

 • Skåpmått (B x H x D): 430 x 796 x 160 mm

Produkt, kataloglänk


Beskrivning, består av


Strömförsörjning

Batterikapacitet


FC2040-AA

- komforthölje

150 W

2 x 26 Ah

FC2040-AE

- komforthölje

- 48 lysdiodgrupper

150 W

2 x 26 Ah

FC2040-AG

- komforthölje

- Styrenhet med 96 lysdiodgrupper

150 W

2 x 26 Ah


Sinteso centralenhet FC2060

Sinteso centralenhet FC2060

FC2060 – centralenheten för storskaliga tillämpningar

Den modulära centralenheten FC2060 är den idealiska lösningen för stora nya tillämpningar eller för en stegvis modernisering av befintliga branddetekteringssystem. Den modulära uppbyggnaden gör att du kan ansluta upp till fyra kretsar och upp till fem modulbusskort kan integreras. Detta innebär att FC2060 kan utökas för att stödja mer än 1 500 enheter med maximal flexibilitet vilket ger nya möjligheter. Möjliga användningsområden är:

 • Stora industrianläggningar

 • Stora kontorskomplex

 • Fullskaliga industrianläggningar

Centralenhetens egenskaper:

 • 28 kretsar för upp till 1 512 adresser

 • Skåpmått (B x H x D): 430 x 796 x 160 mm

Produkt, kataloglänk


Beskrivning, består av


Strömförsörjning

Batterikapacitet


FC2060-AA

- Komforthölje
- Styrenhet med 48 visningsgrupper

150 W

2 x 45 Ah


Utbyggnader och tillbehör

Du hittar all information i vår produktkatalog:

Utbyggnader FC20xx
Tillbehör FC20xx