Sinteso I/O-moduler

Sinteso I/O-moduler

Ingångsmoduler ger möjlighet till övervakning av enheter för larmingångar, kvittenssignaler eller tekniska tillstånd. Utgångsmoduler ger möjlighet till styrning av annan utrustning, t.ex. dörrhållare, brandspjäll, rökstyrsystem, avstängning av anläggning etc.

Produkt, kataloglänk

Beskrivning, användning

Ingångsmodul FDCI221

- 1 isolerad styringång (övervakad)

Ingångs-/utgångsmodul FDCIO221

- 1 isolerad styringång (övervakad)
- 1 isolerad styrutgång 30 VDC/2 A
- Styrutgången kan konfigureras i två lägen:   
1. Övervakat läge (kräver extra 24 VDC strömförsörjningsenhet)
2. Rent kontaktläge (kretsförsörjd)

Ingångsmodul FDCI222

- 4 isolerade styringångar (övervakade)
- Till exempel för statusövervakning som exempelvis dörrstatus

Ingångs-/utgångsmodul FDCIO222

- 4 isolerade styringångar (övervakade)
- 4 isolerade styrutgångar: 250 VAC/4 A, 30 VDC/4 A
- Till exempel för decentraliserad styrning av branddörrar och klaffar

Ingångs-/utgångsmodul "transponder" FDCIO223

Transponder ger möjlighet till övervakad anslutning av:
- 2 konventionella detektorlinjer eller
- 2 utgångar för larmenheter (övervakade) eller
- 1 konventionell linje och 1 övervakad utgång 
Anmärkning: Utgångens märkdata 24 VDC/2 A.