Sinteso larmutrustning

Sinteso larmutrustning

Ljudlarm stödjer larm med akustiska eller optiska larmsignaler. Alla kan avge 11 olika toner, inklusive "evakuering" enligt DIN 33404-3, med olika volym och ton för preliminära larm och huvudlarm eller integrerad isolator.

Produkt, kataloglänk

Beskrivning 

Användningsområden

Ljudlarm FDS221-W
Ljudlarm FDS221-R

Ljudnivå: 99 dBA/1 m

Stora områden, t.ex.
- längs flyktvägar
- i korridorer
- i trapphus

Ljudlarm med ljus FDS229-A

Ljudnivå: 99 dBA/1 m
Ljusfrekvens: 0.5 ... 2 Hz Ljusintensitet: max. 2,8 cd

Områden där optiska och akustiska signaler krävs, t.ex.:
- sjukhus
- äldreboende och servicehem
- fastigheter med höga bakgrundsljud

Ljudlarm med ljus FDS229-R

Ljudnivå: 99 dBA/1 m
Ljusfrekvens: 0.5 ... 2 Hz Ljusintensitet: max. 3,2 cd

Områden där optiska och akustiska signaler krävs, t.ex.:
- sjukhus
- äldreboende och servicehem
- fastigheter med höga bakgrundsljud

Ljudlarmbas FDBSB291

Ljudnivå: 88 dBA/1 m

Hotellrum