Larmindikatorer

Sinteso larmindikatorer

Larmindikatorer ansluts till automatiska branddetektorer för att snabbt visa källan till en larmsignal från detektorer som inte är lätt åtkomliga eller synliga. Larmindikatorerna innehåller en lampenhet med en eller två lysdioder. De tänds direkt när den anslutna branddetektorn larmar.

Produkt, kataloglänk

Beskrivning, användning

FDAI91

- Modern platt design, plintar utan skruv
- Lämpliga för dörrkarmar

FDAI92

- Modern platt design, plintar utan skruv
- Lämpliga för väggmontering

FDAI93

Enkel instickning, expanderfjäderuttag.

FDCAI221

- Adresserbara
- Modern platt design, plintar utan skruv
- Lämpliga för väggmontering