Sinteso larm- och presentationstablåer

Larm- och presentationstablåer – tydliga och enkla

Sinteso larm- och presentationstablåer

Meddelanden från tydligt definierade övervakningszoner, t.ex. sjukhusvåningar, kan visas med presentationstablån FT2011, med samma händelsetext som på centralenheten, och kan även hanteras med hjälp av larmtablån FT2010. De uppfyller de högsta säkerhetsnormerna eftersom våningstablåerna kan placeras direkt på FDnet – och kommer att fungera utan avbrott även i händelse av avbrott eller kortslutning i en krets.

Produkt, kataloglänk

Beskrivning, består av

Strömförsörjning

Larmtablå FT2010-A1

FT2010 gör att personalen kan kontrollera och hantera händelser utan att behöva vara vid centralenheten. Enheterna kommunicerar och strömförsörjs via en centralenhets FDnet. Eftersom varken extra strömförsörjning eller extra kablar behövs, innebär det att enheterna kan användas mycket flexibelt.

via FDnet eller 70 W (tillval)

Presentationstablå FT2011-A1

Meddelanden från små övervakningszoner, t.ex. vårdavdelningar på sjukhus, kan visas med presentationstablån FT2011 med samma händelsetext som visas på centralenheten.

via FDnet eller 70 W (tillval)