Larmknappar

Sinteso adresserbara punkter för manuella anrop

Larmknappar för omedelbar manuell aktivering av ett brandlarm eller en släckprocess. Inomhus och utomhus. För ytmonterade eller infällt monterade matarledningar på lättåtkomliga ställen. Direkt larmaktivering när glasplattan trycks in.

Produkt, kataloglänk

Hölje

Direkt/
indirekt

Text

Tillgängliga färger

Användningsområden*

FDM221

Standard

Direkt

Text

röd, gul, grön, blå

1, 2

FDM225-RG
FDM225-RP

Kan användas för infälld montering, kan återställas

Direkt

Text

röd

1, 3

FDM226-RG
FDM226-RP

Kan återställas

Direkt

Text

röd

1, 3

FDM224

-

Direkt

Text

röd, gul, grön, blå

1, 2, 4

FDM224H

Tung

Direkt

Text

röd

1, 2, 4

FDM223

-

Indirekt

Text

röd, gul, grön, blå

1, 2, 4

FDM223H

Tung

Indirekt

Text

röd

1, 2, 4, 5, 6

Användningsområden*

  1. för omedelbar manuell aktivering av ett larm

  2. för ytmonterade eller infällt monterade matarledningar på lättåtkomliga ställen

  3. för ytmontering eller infälld montering på lättåtkomliga ställen

  4. för användning inomhus eller utomhus, på våta, fuktiga eller dammiga ställen

  5. endast för ytmonterade matarledningar på lättåtkomliga ställen

  6. tunnlar, industri