Videoenhet för brandlarmsystem

Sinteso videoenhet för brandlarmsystem

Sinteso videoenhet för brandlarmsystem

För första gången finns det videoövervakning direkt integrerad i brandlarmssystem. Videoenheten erbjuder tillförlitlig larm- och händelseverifiering och är en lösning på avancerade säkerhetsbehov. När ett brandlarm aktiveras överförs bilder för utvärdering i realtid eller spelas in för senare analys.


Användningsområden

Videoenheten för brandlarmsystem kan användas inom olika användningsområden där vandalisering eller anlagda bränder kan förekomma och inom användningsområden där det krävs en snabb bedömning för att skydda människor och tillgångar, t.ex. i:

  • Skolor

  • Hotell

  • Kulturinstitutioner

  • Fängelser

  • Köpcentrum

  • Flygplatser


Viktigaste egenskaper

  • Videoenheten för brandlarmsystem Sinteso (VFC) kombinerar tillförlitlig och flexibel brandsäkerhet med säkerhetssystem. Inspelning av bilder före och efter ett larm gör det möjligt att senare analysera en händelse som vandalisering, t.ex. en illvillig aktivering av ett brandlarm eller en anlagd brand.

  • VFC kan anslutas direkt till brandpaneler via FDnet-detektorbussen och till videoövervakningssystem via Ethernet.