Detektorrevision


Brandsäkerhet med detektorrevision

Efter fyra till åtta års drift, beroende på typ av detektor och miljö, börjar materialslitaget påverka en detektors känslighet.

Detektorrevision grafik

För att säkerställa kontinuerlig funktion och tillförlitlighet behöver dina detektorer rekonditioneras regelbundet. Den här tjänsten minskar behovet av korrigerande åtgärder och ger kontinuerligt och tillförlitligt skydd, både av liv och för din investering.

Vad tjänsten innehåller

Siemens monterar ner dina detektorer och skickar dem till våra revisionsplatser för rekonditionering. Hos kunden byter vi genast ut dem mot samma typ av detektor.