Systemmodernisering

Systemmodernisering bild

Vill du modernisera ditt branddetekteringssystem steg för steg eller hela systemet på samma gång? Tre olika lösningar från Siemens ger dig valfrihet:

Revolutionerande – modernisera detektorerna först

Systemmodernisering steg 1 – grafik

Den här revolutionerande moderniseringslösningen börjar längst ut med enskilda neurala branddetektorer, i stället för som tidigare med centralen. Stegen ordnas efter dina egna krav. Till exempel kan du först byta ut automatiska branddetektorer som inte längre stämmer överens med den lokala riskprofilen. Punkter för manuella anrop kan följa senare, och slutligen centralen.

Fördelar:
Investeringskostnaderna är låga jämfört med ett fullständigt utbyte. Omedelbar nytta av den senaste detekteringstekniken. Personalen och verksamheten är i stort sett opåverkade genom stegvis modernisering

Bekvämt – modernisera brandlarmscentralen först

Systemmodernisering steg 2 – grafik

I den här moderniseringen prioriteras centralen. Det kan till exempel gälla om du behöver ytterligare linjekapacitet. Centralen byts ut först och ansluts till befintliga omgivande enheter. Omgivande enheter kan ersättas linje för linje där det behövs.

Fördelar:
Det går att utnyttja centralens större användarvänlighet omedelbart. Det går att integrera andra säkerhets- och fastighetsautomationssystem. Omgivande enheter ersätts där det behövs i enlighet med din investeringsplan

Klassiskt – direkt mot målet

Systemmodernisering steg 3 – grafik

Låt oss säga att du ändrar ändamål eller användningsområde för en fastighet. Så du behöver modernisera hela ditt branddetekteringssystem på en gång. Installera först en ny brandlarmscentral och integrera den med den befintliga. Ersätt sedan detektorlinjerna en efter en och anslut dem till den nya brandlarmscentralen. Ta till sist bort den gamla brandlarmscentralen.

Fördelar:
Ditt toppmoderna system är snabbt på plats utan några avbrott. Färre störningar uppstår, eftersom moderniseringen görs i samband med andra renoveringar