FibroLaser i väg- och tågtunnlar

Marknadsspecifikt

Tunnel

Människor, fordon och infrastruktur måste skyddas mot brand med största möjliga tillförlitlighet:

Snabbt och exakt brandskydd: Meddelande om brandens riktning och storlek – för selektiv aktivering av lämpliga system; Kontinuerligt skydd längs hela tunnelsystemet (vägtunnel, tågtunnel, etc.)

Lösning

 • En exakt lokalisering av en värmepunkt ger ett mycket effektivt skydd

 • Aktivera brandlarm, ventilatorer och hitta en värmepunkt för att aktivera brandsläckning

 • FibroLaser™-teknik möjliggör kontinuerlig temperaturmätning av upp till 2 x 4 km kabel (max. 8 km)

 • Kablar som tål smuts, rök, syra och elektrisk störning


Sammanfattning

 • Pålitligt system från en erfaren partner: Den installerade basen inkluderar mer än 2 000 km kabel över hela världen

 • Inget underhåll i tunneln

 • Siemens har drygt 15 års erfarenhet av att skydda tunnlar med FibroLaser


Referenser

Vägtunnlar:

 • Mont Blanc-tunneln (Frankrike/Italien)

 • San Bernardino-tunneln (Schweiz)

 • Rennsteig-tunneln (Tyskland)

 • Lecco-tunneln (Italien)

 • Funing-tunneln (Kina)

 • KP Expressway (Singapore)

Tågtunnlar:

 • Indra-järnvägstunneln (Spanien)

 • MRTA Metro (Thailand)

 • Betuwe Route-järnvägstunneln (Nederländerna)

 • Orte-järnvägstunneln (Italien)