Trådlösa detektorer

Radiobranddetektering

Systemkoncept:

 • Enkel utbyggnad till alla befintliga trådbundna Sinteso-system

 • Nya möjligheter inom systemteknik och en hög grad av flexibilitet genom att man samtidigt kan använda trådbundna och trådlösa branddetektorer

 • Kretsstyrd radio-gateway

 • Individuell detektoradressering som gör det enkelt att identifiera platsen

 
 

  

Överföringssäkerhet utan kompromisser:

 • Test av systemintegrering var 30:e sekund

 • Automatiskt val av normala och alternativa radiokanaler

 • Automatiskt kanalbyte vid radiostörning

 • Två inbyggda antenner (val mellan antenner)

 • Avancerad radioteknik med dubbelriktad datakommunikation

 • Exklusivt frekvensintervall (SRD-band) 868–870 MHz

 • Lågstrålande radiouteffekt <5mW

 • Lång livslängd för batteriet

 • I teorin kan upp till 30 trådlösa detektorer anslutas till varje radio-gateway (påverkan av byggnadsstrukturens vågutbredning kan göra att antalet trådlösa detektorer per gateway minskar)

Produkt, kataloglänk

Beskrivning 

Radio-gateway FDCW221

Radio-gatewayen erbjuder dubbelriktad anslutning av upp till 30 radiodetektorer till FDnet. SRD-bandet används, ett frekvensintervall endast för säkerhetsutrustning (868 till 870 MHz).

Rökdetektor DOW1171

Eftersom DOW1171 är ett dubbelriktat radiosystem med flera kanaler i SRD-bandet har det samma funktionalitet som trådbundna system och varken operatören eller brandkåren omfattas av några begränsningar.

Manuellt anrop SMF121

Basenhetens manuella anrop gör att en person som befinner sig någonstans i byggnaden kan utlösa ett brandlarm.