Sinteso fältservicenätverk FDnet

FDnet: Nätverket som levererar allt

FDnet (fältservicenätverk) är ett modernt bussystem för flera olika ändamål. Med dess hjälp blir kommunikationen mellan Sinteso™-bussenheterna och släckstyrningspanelen snabb och felsäker.

Sinteso fältservicenätverk FDnet

Egenskaper hos nätverksanslutningar via detektorbussen

  • Användning av alla kabeltyper (med eller utan skärmning)

  • Integration av stjärnformade kabelnätverk utan att man behöver ändra kabelnätverket

  • Skärmning inte nödvändigt

  • 2-trådskrets

  • Strömförsörjning till alla bussenheter via FDnet (utom ”transponder” FDCIO223, LaserFOCUS, släckstyrcentral XC10, videoenhet för brandlarmsystem FDV241)

 

Nyckeldata

  • Upp till 40 T-taps

  • Upp till 126 bussenheter i en krets

  • Kabellängder på upp till 3,3 km med upp till 126 bussenheter