Sinteso-system - ny grupp-/stamnätsarkitektur

Den senaste versionen av Sinteso tillåter dessutom enkla nätverk också för mycket stora applikationer. Det är det första brandskyddssystemet i världen som har ett fiberoptikstamnät som uppfyller EN 54, som kan byggas ut för att omfatta 64 släckstyrningspaneler eller terminaler. Sinteso kan på så sätt skydda företag, flygplatser, sjukhus och universitet, vars byggnader är utspridda över ett stort område. Med fiberoptikstamnätets (FCnet/LAN) enastående EMC-prestanda (Energy Monitoring and Controlling) kan flera grupper (FCnet/SAFEDLINK) med upp till 16 släckstyrningspaneler kopplas samman. Dessutom gör detta att brandskyddssystemet vid ett senare tillfälle kan byggas ut på ett flexibelt sätt för att omfatta fler strukturer och byggnader. Den allmänna principen är att hela systemet är baserat på redundant konstruktion: Varje grupp är integrerad i stamnätet med hjälp av två fristående Ethernet-omkopplare som uppfyller EN 54. Denna grupp-/stamnätsarkitektur med LAN-teknik säkerställer alltid funktionell stabilitet och hög tillgänglighet för nätverket.

Konceptet erbjuder en hög grad av planering och driftflexibilitet, eftersom varje styrpanel och terminal ger fullständig åtkomst till hela nätverket. Dessutom är fjärråtkomst möjlig från befintliga nätverk genom att använda särskilda säkerhetsmoduler och datorprogramvaran SintesoView. För hela nätverket krävs endast ett gränssnitt för både larm- och felöverföring och för personsökare och system för hantering av fara. Detta både förenklar planeringen och garanterar snabba larmöverföringar. Siemens erbjuder därmed den första IP-nätverksbaserade lösningen för brandskydd som helt uppfyller EN 54-standarderna för branddetektering och brandlarmssystem vad gäller styrning, larmöverföring, överblick och åtkomst.