Branddetektering och släckstyrning

Produktfamiljen XC10

Skydd av människor och tillgångar, affärsprocesser och kontinuitet är centrala frågor som rör brandsäkerhet. Med XC10 erbjuder vi en familj kompakta centralenheter för omfattande brandskydd; familjen kombinerar både branddetektering och släckstyrning.

Funktion: Efter att ha mottagit ett brandlarm från de anslutna branddetektorerna, sätter de kombinerade XC10-enheterna igång släckprocessen. XC10 är den perfekta lösningen för att skydda värdefulla föremål, en enda sektor (ett rum) eller flera sektorer (flera rum) som har avancerade krav.

Du kan installera XC10 som en oberoende centralenhet eller integrera den i ett större brandsäkerhetssystem.


Användningsområden

XC10 kan, när den används för en enda sektor, skydda ett enskilt rum eller objekt, till exempel IT-rum eller en turbin. Den kan också användas för flera sektorer, till exempel stora datacentraler eller arkiv etc.

Användningsområden för XC10

Kontrollrum

IT- och serverrum

Bibliotek

Arkiv

Museer

Turbiner

Generatorer och transformatorer

Motorer


Fördelar

  • Avancerade centralenheter för upptäckt och larm samt aktivering av släckprocess.

  • Mycket flexibel familj av centralenheter – fungerar med olika typer av detektorer och automatiska släcklösningar

  • Utrymmesbesparande och kostnadseffektiv lösning – färre släckbehållare behövs med nya centralenheter för flera sektorer för mer omfattande tillämpningar

  • Avancerad teknik för detektering och släckning – bygger på årtionden av kunskap och erfarenhet

  • Alltid på säkra sidan – XC10 centralenheter uppfyller internationella standarder

  • Känn dig lugn – tack vare vår breda produktportfölj