Service & support - Byggnadstekniska lösningar

 

Kundservice för fastighetsautomation, integrerade lösningar och brand- och säkerhetssystem


Felanmälan efter kontorstid

  • För brandlarmsanläggningar, 018-24 58 59

  • För säkerhetsanläggningar, 018-24 68 80

  • För styr- och regleranläggningar, 020-79 60 10

Observera - vid behov av jourinsats debiteras enligt gällande prislista.

 

Kundservice för styr- och reglerprodukter för värme, ventilation och kyla


Kundreaktioner och återkopplingar

  • Att ha nöjda kunder är det viktigaste av allt för Siemens och vi vill gärna ha våra kunders både positiva och negativa återkoppling. Ibland gör vi fel, eller så kan missförstånd uppstå. Vad kan vi göra bättre? Ge oss gärna återkoppling i formuläret nedan.


Garanti/reklamations- och returärendeansökan