OEM-försäljning

Andreas Malm

Andreas Malm, produktsäljare
Jönköping
Tfn: 036-570 61 05
Mob: 070-871 92 05

Christian Frisk, produktsäljare
Malmö
Tfn: 040-6916129
Mob: 070-871 98 29

Nicklas Åström, produktsäljare
Malmö
Tfn: 040-691 61 23
Mob:070-871 98 23

Lennart Carlsson, innesäljare
Solna
Support sker via gemensamt telefonnummer 0771-10 15 15

Michael Sjöberg, applikationsutvecklare
Borlänge
Tfn: 08 - 578 410 43

Lars-Gunnar Olsson, applikationsutvecklare
Borlänge
Tfn: 0243 - 444 133

Tommy Sidén, applikationsutvecklare
Borlänge
Tfn: 0243 - 444 112