Komfort och toppkvalitet för läkare genom flexibel rumsreglering

Precisionsarbete i operationssalen kräver toppinsatser. Det fysiska välbefinnandet för läkare och deras team är här viktiga faktorer.

Vårt ledningssystem för operationssalar hjälper att förbättra arbetsförhållanden i operationssalen. Det förbättrar läkarnas komfort i operationssalen inte bara genom lagring av individuella inställningar, utan också genom val av standardiserade inställningar i enlighet med typ av operation (t ex hjärtoperation) som ska genomföras. Fördefinierade scenarier förbättrar också säkerheten.

Era kirurgteam gynnas av:

  • Bekväma rumsförhållanden (uppvärmning, luftkonditionering, ventilation, luftfuktighet, sanitet och strömförsörjning)

  • Individuella inställningar som kan lagras i enlighet med kirurg och typ av operation

  • Hantering med intuitiv pekskärm

  • Tillförlitlig kontroll på tydlig bildskärm genom ett snabbt ögonkast


Läs mer om hur vi förbättrar komforten i er operationssal:

Scenario i operationssalen:

Läkare och deras team ska känna sig bekväma i operationssalen så att de kan koncentrera sig på det viktigaste: patientens välbefinnande. Våra ledningssystem för operationssalar erbjuder maximal komfort och säkerhet genom fördefinierade scenarier (t ex röntgen, endoskopi, hjärtoperationer).

- Lätt justering av individuella rumsparametrar och lagring av individuella inställningar med en knapptryckning.
- Automatisk övervakning av strömförsörjning, medicinska gaser, HVAC-system, brandvarnare samt släckare.
- Kontinuerlig övervakning av hygieniska förhållanden genom lufttillförsel via HVAC-systemen.
- Automatisk reservkraft i händelse av strömavbrott eller störningar.
- Begäran om hjälp utan att lämna rummet.