Framtiden är digital - för ökad personalproduktivitet

På grund av det enorma kostnadstrycket tvingas sjukhus utnyttja sina besparingspotential till fullo. Informations- och kommunikationssystem ger möjligheter att sänka de administrativa kostnaderna per patient. Detta minskar arbetsbelastningen för läkare och sjuksköterskor och ger mer tid för bästa möjliga vård. Digitalisering ökar effektiviteten och produktiviteten och sänker samtidigt kostnaderna, med början vid patientens säng.

Våra digitala patientjournaler ger dig följande fördelar:

  • Kontinuerligt uppdaterad patientinformation från valfri accessplats i sjukhuset.

  • Minskad risk för sammanblandning då undersökningsresultatet förs in vid själva undersökningstillfället.

  • Färre fel i patientjournalerna, eftersom inga handskrivna anteckningar behöver föras in efteråt.

  • Kan nås direkt från patientens säng, vilket ökar bekvämligheten för personal och patienter.

  • Hanteras via en intuitiv pekskärm/terminal.


Ta reda på hur du samtidigt kan förbättra både säkerheten och arbetsproduktiviteten på ditt sjukhus:

Scenario: Patientterminal

Som den behandlande läkaren har du på ronden nytta av patientens sängterminal: Med en id-bricka loggar du in på den digitala patientjournalen. Den intuitiva användningen hjälper till att ge en snabb omedelbar men omfattande översikt av de senaste resultaten för patient, medicinering och annan relevant information. Detta eliminerar risken med förväxlingar i patientjournalen.

Patientjournalerna underlättar de dagliga rutinerna, ökar produktiviteten för läkare och sjuksköterskor, samt gynnar patientens känsla av välbefinnande.