Passerkontroll

Siemens lösningar för passerkontroll - flexibelt men ändå säkert

Ett passerkontrollsystem har till uppgift att minimera risken för obehörigt tillträde och styra flöden av människor inom ett företag/verksamhet. Förenklat kan man sammanfatta detta med orden Vem, Var, När och Hur:

  • Vem har behörighet för tillträde?

  • Var har man tillträde?

  • När har man tillträde?

  • Hur ska man identifiera sig?


I ett passerkontrollsystem kan man snabbt och enkelt blockera/spärra individer samt byta behörigheter. Ett passersystem blir därför överlägset ett mekaniskt nyckelsystem, såväl ur ekonomisk som säkerhetsmässig synvinkel.

Passerkontrollösningar från Siemens kan utökas och förändras i takt med ditt företags behov. Passerkontrollsystem erbjuder också enkel och lättöverskådlig information om händelser som inträffat i din anläggning.

Ytterligare möjligheter kan skapas genom att integrera passerkontrollsystem och övriga systemtyper till ett överordnat säkerhetssystem där Siemens tillhandahåller en kundanpassad helhetslösning som inte ger avkall på dina säkerhetsbehov.