Riskhantering

För oss på Siemens innebär Riskhantering att arbeta förebyggande. Tillsammans med våra kunder ser vi de potentiella riskerna innan det händer och arbetar förebyggande för att dessa aldrig ska bli verklighet. Syftet är att skapa en säker tillvaro för dig som kund utan avbrott i verksamheten.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder kvalitativa konsulttjänster och kommer gärna ut till ditt företag för att göra en riskinventering. Under denna går vi igenom din anläggning för att bedöma hur det ser ut i dagsläget och vilka potentiella risker som finns i er verksamhet. Utifrån denna tar vi fram förslag på säkerhetshöjande åtgärder och/eller skapar tillsammans med dig som kund en handlingsplan för att förbättra verksamhetens skydd vid brand och intrång.

Grundkoncept riskinventering
Siemens åtagande vid riskinventeringen omfattar:

1. UPPSTART/ AVSTÄMNING

2. OKULÄR BESIKTNING
    - Genomgång av det övergripande brandskyddet i organisationen.
    - Genomgång av brandskyddet anpassat efter verksamheten och fastighetens utformning.
    - Genomgång av möjligheter till utrymning.
    - Utvärdering av ordning och reda.

3. RAPPORTERING
Siemens avrapporterar och återberättar resultatet av gjorda observationer dels muntligen efter utförd inventering men även i en skriftlig rapport. Detta sker inom fem arbetsdagar efter genomförd inventering (kan variera beroende på verksamhet och dess komplexitet). Rapporten innehåller också förslag på eventuella förbättringsåtgärder samt prioriteringsförslag.

Självklart anpassar vi arbetet efter just din verksamhets behov och inom ramarna för Siemens riskhanteringsarbete.

Kontakta oss på telefon 0200-11 66 21 eller ring din lokala Siemenskontakt för att få höra mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Tillsammans skapar vi en säker framtid. Utan avbrott.