Inbrottslarm

Inbrottslarmsystem från Siemens ger tidig upptäckt med full möjlighet till integration

Oavsett verksamhet som skall skyddas - utan upptäckt, ingen åtgärd. Utan upptäckt är skadan snabbt ett dyrbart faktum.

Ett inbrottslarmsystem är en viktig del i ett bra inbrottsskydd, där kraven är höga på att systemen är rätt utformade.

Siemens erbjuder säkerhetslösningar som tillgodoser just dina krav, från den lilla verksamheten på några hundra kvadratmeter till stora industrianläggningar på flera hektar.

Ytterligare möjligheter kan skapas genom att integrera inbrottslarm och övriga systemtyper till ett överordnat säkerhetssystem där Siemens tillhandahåller en kundanpassad helhetslösning som inte ger avkall på dina säkerhetsbehov.

Med allt detta från en och samma leverantör kan du se fram emot maximal nytta och bekvämlighet.