Videoövervakning

Proaktiv inställning till din trygghet

Siemens videoövervakningssystem ger många fördelar samt är en bra kostnadseffektiv investering för framtiden, som samtidigt skapar trygghet för dig som kund/andvändare. Det finns fördelar i form av tidig upptäckt, rätt insats, rätt åtgärd. Detta blir allt viktigare i takt med att verksamheter blir allt mer omfattande och komplexa och då säkerhetsbehoven snabbt förändras.

Då människan har svårt att hantera de stora informationsflödena som kommer från dagens videosystem har videoanalys snabbt blivit en viktig del i dagens säkerhetsarbete. Innovativa digitala produkter och systemkoncept baserade på intelligent videoanalys möjliggör den bästa samordning av kameraövervakningssystemets olika möjligheter och funktioner, samtidigt som kvalitén för operatörer inte äventyras.

Ytterligare möjligheter kan skapas genom att integrera videoövervakningen och övriga system typer till ett överordnat säkerhetssystem där Siemens tillhandahåller en kundanpassad helhetslösning som inte ger avkall på dina säkerhetsbehov.