Servicetjänster för fastighetsautomation

Livscykelhantering

Vi arbetar tillsammans för att du ska kunna dra nytta av moderna byggnads-, brandskydds- och säkerhetssystem – idag såväl som imorgon.

I dagens tempofyllda värld förändras teknologin ständigt och med den även dina infrastrukturella krav – stommen för all din operationella verksamhet. Siemens har utvecklat en portfölj med kompatibla lösningar och tjänster som syftar till att underhålla ditt system under hela dess livscykel. Med dessa tjänster levererar vi teknikstrategier och systemprogramvara som garanterar att din infrastruktur är fullt modern och försedd med det allra senaste inom byggnadsautomation och klimatkontroll.
 
Uppgraderingar leder till ökad funktionalitet och bättre prestanda. En lösning är Siemens stegvisa migrationsstrategi som är skräddarsydd just efter dina behov och gör det möjligt att uppgradera i takt med dina planerade investeringar. Normalt ger detta en total kostnadsbesparing jämfört med rena systemutbyten.


Larmhantering

Förlita dig på Siemens när det gäller händelsehantering.

Modulen Larmhantering är utvecklad för att övervaka din anläggning med avseende på larm gällande överenskomna parametrar. Modulen gör Building Automation ansvariga för att övervaka överenskomna larm i en specificerad byggnad via kommunikationslänk samt reagera på larm i enlighet med en överenskommen reaktionsplan.

Energioptimeringstjänster

Implementera och bevara en hållbar energioptimeringsprocess i partnerskap med Siemens.

En sund miljö är ett villkor för produktivitet och framgång i din verksamhet. Att skapa en hållbar energioptimeringsprocess utan att göra avkall på komfort kräver transparent och högkvalitativ information. Energiövervakning ger dig ovärderlig insyn i din energianvändning och dina prestanda, medan Energianalys hjälper dig identifiera potential för besparingar. En energioptimeringsplan utvecklas i partnerskapet och styrs av dina unika behov och krav. Vi hjälper dig att implementera energioptimeringsåtgärder som minskar energikostnaderna och minimerar miljöpåverkan. Med små eller inga fasta investeringar kan man vanligen uppnå energibesparingar på 10 – 15%. Genom att återinvestera dessa energikostnadsbesparingar i uppgraderingar, kan du säkra värdet på dina tillgångar. På så sätt blir höga prestanda idag en garanti för att du är redo för morgondagen.


Drifttjänster

Vägledning genom den dagliga driften för att få ut mesta möjliga ur dina system för byggnadsautomation, säkerhet och trygghet.

Vart vi än skådar idag ser vi att saker måste göras bättre och snabbare. Affärsverksamheter står under ständigt växande tryck att få ut mer och mer ursina system, vilket i sin tur ökar kraven på de anställda. För att hålla dig kvar i täten finns Siemens Drifttjänster, tjänster på områdena byggnadsautomation, säkerhet och trygghet. Duktiga medarbetare är en avgörande faktor för framgång i ett företag. Vi kan ge dig direkt och omedelbar tillgång till våra kompetenta specialister, antingen för att ge stöd till din driftpersonal eller betjäna systemen direkt. På så sätt kan du vara säker på att din dagliga drift rullar på störningsfritt och punktligt.

Systemunderhåll

Hjälp till bästa tänkbara systemprestanda, tillgänglighet och tillförlitlighet.

Var du än befinner dig behöver du känna dig säker på att ert system inte lägger av. Med förebyggande underhåll sätter vi fokus på att undvika systemstillestånd och avbrott. Siemens kan avsevärt minska antalet driftstörningar och se till att komfort och säkerhet alltid vidmakthålls. Skulle dock behov av avhjälpande underhåll uppstå, t ex om en komponent behöver bytas eller lagas, vidtar våra kompetenta specialister snabbt nödvändiga åtgärder, vare sig det gäller att byta en komponent, skaffa fram reservdelar eller återvinna förlorade data. Vi definierar tillsammans med dig lämpliga servicenivåer. Tack vare ett serviceavtal med en pålitlig partner kan du budgetera dina underhållskostnader och därmed skydda dina investeringar och själv koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Information och utbildning

Tillgång till rätt information och kompetens när du behöver den.

Vår tillvaro svämmar över av ständiga förändringar och ny information. Siemens hjälper dig med effektiv åtkomst av korrekt information när den behövs, antingen via strukturerad utbildning eller via ett webbaserat supportverktyg. Vare sig du vill utbilda dina anställda i specifika produkter eller system, eller behöver stöd i fråga om affärsmodeller och ekonomiska modeller eller legala krav, kan vi erbjuda rätt utbildning och rådgivning.