EasyShunt – en helt ny serie standardiserade shuntar

Enkel att...

Enkel att dimensionera

Enkel att beställa

Variabelt primärt flöde, inställbart maxflöde

Få varianter, lätt att välja

Få varianter att välja mellan, fem storlekar, värme eller kyla

Finns på lager, kort leveranstid

Alltid 100 % ventilauktoritet, tryckoberoende ventiler

Shuntar med RSK-nummer

Tillbehörspaket med beställningsnummer

För val av pump, kontakta din lokala säljkontakt

 

 

Enkel att montera

Enkel att äga

Vändbar, rörinkoppling behöver inte växlas

Tryckoberoende ventiler, energibesparing
på upp till 20 %

Ovankopplad, passar de flesta applikationer

Cirkulationspump monterad utanför
shuntgruppen, lätt att byta

Cirkulationspumpen monteras utanför gruppen,
enkel att anpassa

Flexibla ventiler, lätt att ändra maxflöde
vid ombyggnation


Fördelar, utföranden och tillval

Siemens nya shuntgrupper EasyShunt innehåller tryckoberoende styrventiler med inställbart maxflöde.

Det ger:

  • lägre totalt tryckfall

  • mindre cirkulationspumpar

  • färre varianter

  • större flexibilitet vid eventuella förändringar

  • optimal drift i alla lägen

  • mindre energianvändning

EasyShunt finns i totalt tio utföranden:

  • Fem storlekar för värme med värmeisolering

  • Fem storlekar för kyla med kylisolering

Tillval

  • Anpassade ventilpaket med avstängningsventiler respektive injusteringsventil för sekundärsidan

  • Cirkulationspumppaket med anpassade kopplingar för ett enkelt montage.